Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng. Dưới đây là mô tả về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi:

1.Thu thập thông tin:

   Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng. Các thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập thông tin theo pháp luật và với sự đồng ý của quý khách hàng.

2.Sử dụng thông tin:

   Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và liên lạc với quý khách hàng khi cần thiết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của quý khách hàng với dịch vụ của chúng tôi và để phân tích và nghiên cứu thị trường.

3.Bảo mật thông tin:

   Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để đảm bảo an toàn thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

4.Chia sẻ thông tin:

   Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của quý khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của quý khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba như đối tác vận chuyển hoặc đối tác thanh toán, chúng tôi đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin tương tự.

5.Quyền riêng tư:

   Quý khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Quý khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với quý khách hàng. Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu này theo quy định pháp luật áp dụng.

6.Lưu trữ thông tin:

   Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật này, trừ khi có yêu cầu pháp luật khác.

7.Cập nhật chính sách:

   Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật thông tin này theo thời gian và sẽ thông báo cho quý khách hàng về bất kỳ thay đổi nào.

   Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách hàng được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích. Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật thông tin này.